top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI (Levokarnitin etken maddeli ilaçlar hk)


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI (Levokarnitin etken maddeli ilaçlar hk)

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorunlar üzerine kuruma yaptığımız başvuruya kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur. Yapılan başvurumuz:http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2017/09/27/sgkgss-genel-mudurlugu-ilac-dairesi-baskanligina-yapilan-basvurumuz-levokarnitin-etken-maddeli-ilaclarin-recetelerinde-yapilan-kesintiler-hk/

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079- 104.03-E. 1066072 /2434.417                      21/02/2018

Konu : Levokarnitin etken maddeli ilaçlar hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2Balgat

Çankaya/ANKARA

İlgi: 27/09/2017 tarih, 4848626 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinde ayaktan reçete düzenlenmesinin şartları 4.1.1 numaralı “Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddenin

“(1) İlaçların reçetelendirilmesinde matbu, e-reçete veya elektronik ortamda kayıt altına alman reçeteler kullanılır. (Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Kurumca yayımlanan mevzuat hükümleri saklıdır.)

(2) Reçetelerde teşhis bilgilerinin yer alması zorunludur. SUT eki “Teşhis Kısaltmaları Listesi” nde (EK-4/Ç) yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla reçete edilen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Söz konusu etken maddeli ilaçların hastalara kullanılmaları aşamasında Sağlık Uygulama Tebliğimin 4.1.4.(4) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi, muafiyet kapsamında da Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-4/D listesinin 15.4.1.7 numaralı “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı maddesi, 3.18 numaralı “Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli (Sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)” başlıklı maddesi ve 10.1.2.1 numaralı “Mitokondriyal sitopatiler” başlıklı maddesine göre değerlendirilmesi gerekmekte olup bu listede bulunan ilaçlardan yanında (*) yıldız işareti bulunan ilaçlarda endikasyon uyumu aranmaktadır.

Ayrıca 04/02/2018 tarihli ve 30322 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sağlık Uygulama Tebliğinde konu ile ilgili düzenleme yapılmış olup konunun bu kapsamda değerlendirilmesi hususunda,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.


Comments


bottom of page