top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI (e-Reçete ile ilgili)


uyelerımızın dıkkatıne

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Bildiğiniz üzere ;Sendikamızca 11.01.2013 tarih ve TEİS 2013-05 sayı ile SGK ,GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştı.

 Kurumca yatan hasta e- reçete uygulaması için ; 22 Haziran 2012 tarihli SUT nin 6.1.5.maddesinin “Elektronik Reçete Uygulaması maddesinin 8. Fıkrası uygulanacaktır.Fıkra aynen şöyledir.

8) Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.”

Kuruma yapılan başvurumuz:

Kurumdan gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 46013268/62201/479792 -125/2.577.220                                                                  11/02/2013

Konu : E-Reçete Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Türkocağı Cad.No:50/2 Balgat

ANKARA

İlgi: 11.01.2012 tarih ve 2013-05-A sayılı yazınız.

            Kurumumuz İzleme ve Değerlendirme Başkanlığının 29.01.2013 ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire Başkanlığının 30.01.2013 tarihli yazıları ile Başkanlığımıza ulaşan ilgide kayıtlı yazınız tarafımızca incelenmiştir.

            Başvurunuzda bahsi geçen sorunlarla ilgili olarak İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız görüşleri aşağıda belirtilmekte olup, E-reçete uygulamasında hasta müracaatında eczane tarafından TC kimlik numarasının alınması yeterli olmaktadır.

SORUN-1 : Konu ile ilgili olarak hekimlerin ekranlarında seri numaralarının girilebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması düşünülmemektedir. E-reçetenin düzenlenme kriterleri Kurumumuz ilgili mevzuatında detaylı olarak belirtilmektedir.

SORUN-2 : Bilindiği üzere 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1.5 Elektronik Reçete Uygulaması” başlıklı maddesinin 8.fıkrasında talep edilen uygulama mevcuttur.

SORUN-3 : Kurumumuzun e-reçete konulu web servis kılavuzunda sağlık hizmet sunucularının tarihsel kronoloji ile güncel “geri ödenen/ geri ödenmeyen/ kırmızı/ turuncu/ mor/ yeşil/ normal ilaç” listelerini alabilmeleri ve listelerini güncel tutabilmeleri mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Dr.Hüseyin KILIÇASLAN

  Daire Başkanı

bottom of page