top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Hasta Alt Bezi Reçetelerinde “Uygunsuz Primer Tanı” Gerekçesiyle Yapılan Kesintiler  için sendikamızca yapılan başvurumuza gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

KURUMDAN GELEN CEVAP YAZISI:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 74955854- 104.04-E.6164353 /14842577                                  (07.12.2017)

Konu : Hasta Alt Bezi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi No: 31/2

Balgat/ ANKARA

İlgi: 15/11/2017 tarihli ve 66 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda; Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler” listesinde yer alan “A 10049” SUT kodlu “HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ ve “A10118” SUT kodlu ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ isimli malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan “Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.” hükmü nedeniyle İl Müdürlüklerimiz ve reçeteleri karşılayan eczaneler arasında yorum farklılıkları olduğu belirtilmekte, bu nedenle primer tanıların belirlenerek liste şeklinde yayımlanması talep edilmektedir.

İdrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıların belirlenmesi için Sağlık Bakanlığına görüş sorulmuş olup. gelecek cevap doğrultusunda işlem yapılarak sendikanıza bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Akif ERDEM

Genel Müdür a.Daire Başkanı


Comentarios


bottom of page