SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULAR !


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULAR

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Yurtdışı Sigortalılarına Verilen “Muayene Formu” ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.27 maddesi hakkında olmak üzere 2 tane duyuru yayınlanmış olup,duyurular aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

I. DUYURU; Yurtdışı Sigortalılarına Verilen “Muayene Formu” İle İlgili Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

DUYURU  

17/05/2013

 YURTDIŞI SİGORTALILARINA VERİLEN “MUAYENE FORMU” İLE İLGİLİ DUYURU 

Yurtdışı sigortalılarının sağlık tesislerinden yararlanmaları için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” daimi ikametgahlarda 6’şar aylık düzenlenmektedir. 

Kurumumuzca yurtdışı sigortalılarının görmeye yardımcı tıbbi malzeme reçete bedellerinin ödenmesinde ‘Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi’nin (muayene formu) aslı istenmekte olup, yurtdışı sigortalılarınca söz konusu belgenin aslının optisyenlik müesseselerine verilmediği ve fotokopilerini vermeyi teklif etmeleri nedeniyle sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır. 

Yurtdışı sigortalıları ile optik müesseselerini karşı karşıya getirmemek amacıyla, İl Müdürlüklerimizin ilgili birimleri tarafından yurtdışı sigortalılarına verilen ‘Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi’nin (muayene formu) birden fazla verilmesi ya da çoğaltılarak fotokopilerine “aslının aynısı gibidir” onayı yapıldıktan sonra verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

II. DUYURU:Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.27 maddesi hakkında duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

15.05.2013

 DUYURU 

01.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde hemofili hastalarının faktör kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler ile ilgili Kurumumuza gelen geri bildirimler üzerine aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur. 

Bilindiği üzere hemofili hastaları 4.2.27.A (1) maddesinin a) bendinde tarif edildiği şekilde profilaksi tedavisine ihtiyaç duyabildiği gibi, hemofili hastası olmasına rağmen profilaksi tedavisine ihtiyaç duymadan da günlük yaşamını idame ettirebilmektedirler. Ancak profilaksi tedavisi alan hastalar ya da profilaksi tedavisi almayan hastalar cerrahi girişim ya da akut kanama hallerinde yüksek doz faktör kullanımına ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Aynı maddenin b) bendinde “Profilaksiye istinaden faktör kullanan hastalarda ayrıca akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için hematoloji uzman hekimi tarafından 3 gün süreli yeni bir uzman hekim raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği; profilaksi tedavisi alan hastalarda ayrıca akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde profilaktik olarak alınan ilacın yanında (elinde var olan ilaca ilave olarak) 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu ile 3 günlük ilaç alabilirler. 

Profilaksi tedavisi almayan hastalar da dahil olmak üzere tüm hemofili hastaları için ise, akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi gibi acil müracaat gerektiren doz artırımı ya da yeni bir endikasyon gelişmesi halinde aynı maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında faktör temini mümkün bulunmaktadır. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS