top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ.


sgk12

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev değişikliği yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlanmıştır. İlgili Resmi Gazete aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

24 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28569

ATAMA KARARLARIÇalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanlığından:Karar Sayısı : 2013/1271 – Açık   bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal   Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR’ın   atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi ile   2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu   Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN           Faruk   ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/128

1 – Açık   bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu   Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN’ın   atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncımaddeleri ile   5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu   Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/2/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN           Faruk   ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Yorumlar


bottom of page