top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.(emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından ke


teis yeni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.(emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından kesilen katılım paylarının eczanelere ödemesinin gecikmesi hk.)

30/12/2014-TEİS2014-72

Sayın,

YADİGAR GÖKALP İLHAN

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 BAŞKANI

ANKARA

         Konu : Kurumunuz emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından kesilen katılım paylarının eczanelere ödemesinin gecikmesi hk.

         Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğ’inin 1.8.2 – Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı başlıklı maddesinin (4). fıkrası gereği  “… ilaçlar için katılım payları; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,…” tahsil edileceği hükme bağlanmış olup, uygulama kurumunuzca da bu şekilde uygulanmaktadır.

         Söz konusu uygulama 6 Sıra No.’lu  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin İlaç Katılım Paylarının Aylıklardan Kesilmek Suretiyle Tahsiline İlişkin Esaslar başlıklı 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete ile değişik  C ve D bentlerindeki düzenlemeler çerçevesinde yapılmakta olup, söz konusu düzenlemelere göre;

         Her bir eczane için ayrı ayrı kaydedilen tutarların ilgili ayın sonuna kadar eczaneye ödenmesi sağlanması ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması, Emanetler Hesabına alınan ilaç katılım payları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I-C/5 inci fıkrası uyarınca resmi dairelere bırakılan emanet para niteliğinde olduğundan, kesintiye uğratılmadan ve beklenilmeksizin ödenmesinin sağlanması gerekmekte olup kurumunuzca da uygulama aralık ayına kadar bu şekilde yapılmaktaydı. Ancak;

2014 Kasım ayı ilaç ve optik katılım payları bilgisi muhasebeye intikal etmiş olmasına rağmen, Kasım ayına ait  bu bedellerin ertelenerek 05.01.2015 tarihinde bankalara gönderilmesinin planlanmış olması söz konusu mevzuata aykırı olup , Kurumunuza yatırılması gereken primler dahil bir çok ödeme planlamasını bu düzen içinde yapan üye meslektaşlarımız da bu gecikmeden ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiştir.

Kurumunuz emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından kesilen ve kurumunuza bırakılan emanet para niteliğinde olan ilaç katılım paylarının mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ait oldukları ay içinde yatırılmasının sağlanması, oluşan aksaklığın ve gecikmenin giderilerek bir daha böyle bir gecikmenin yaşanmaması için gerekli tedbirin alınması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comentarios


bottom of page