top of page

SGK: YURT DIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmakta ve Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz Ankara Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.


Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)’nde yer alan ve İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlar veya farmasötik eşdeğerlerinden belirtilen tahmini ihtiyaç miktarını karşılamak ve fiyatlarını aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik teklifleri ve taahhütname ekinde belirtilen belgelerin asıllarının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 02/7/2021 tarihi mesai bitimine kadar kapalı zarf içinde ulaştırılması gerekmektedir.


Kurumun, ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlarla ilgili olarak düşük birim fiyatlı ucuz eşdeğer ilaç kaydı veya mevzuatsal değişiklik olması gibi durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç miktarı ve fiyat üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu ve benzeri değişiklikler hakkında Kurumun başvuru sahiplerine bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

1. Kurumca yurtdışından temin edilen ilaçların tahmini ihtiyaç ve fiyat listesi

2021-2 DUYURU Etkin Madde
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 17KB

2. Yurt Dışından İlaç Tedariğine İlişkin Taahütname

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEDARİKİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
.docx
DOCX dosyasını indir • 20KB


Comments


bottom of page