top of page

SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DUYURULAR..


DUYUR4

Değerli üyelerimiz,

SGK Tarafından ,sağlık kurum ve kuruluşları için  “biyometrik kimlik doğrulama sistemi” 1 Eylül 2013 tarihine ertelenmiştir.Ayrıca ,Sağlık Bakanlığı tarafından  MEDULA sisteminde “Aile Hekimliği Birimine” tanımlanmamış aile hekimlerinin e-reçete düzenlemelerine 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle izin verilmeyeceği ile ilgili duyuru yayınlanmıştır.2 Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

 22/03/2013

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

( BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Kurumumuzca 03.01.2013 tarihinde yayımlanmış olan duyuruda belirtilen 01.04.2013 tarihi 01.09.2013 tarihine ertelenmiştir.

Diğer taraftan yapılan teknik çalışmalar sonucuna göre yeni kılavuz düzenlemesi ayrıca duyurulacaktır.

Önemle Duyurulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

                                                                                                       19.03.2013

Sayı: 99858683/700/31619

Konu: Aile Hekimlerinin MEDULA Sistemine Kayıt İşlemleri

………………………………..  VALİLİĞİNE

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Sosyal Güvenlik Kurumundan tarafımıza yapılan bildirimde Halk Sağlığı Müdürlüklerimizin yetkili personellerince yapılmakta olan MEDULA sistemine doktor kayıt işleminin eksiksiz olarak yapılması ve bu kayıt işlemi sırasında ” Tesis ekle/Sil” işleminin de yapılarak aile hekimlerinin çalıştıkları il aile hekimliği birimine tanımlanmalarının gerektiği iletilmiştir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması için ilgili Kurumca belirlenen süre 01/04/2013 olup bu tarih itibari ile MEDULA sisteminde “Aile Hekimliği Birimine” tanımlanmamış aile hekimlerinin e-reçete düzenlemelerine izin verilmeyecektir. İlinizde görev yapmakta olan tüm aile hekimleri için MEDULA sisteminde gerekli tanımlamaların belirtilen tarihten önce yapılması ve konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

         Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

                                                                           Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY

                                                                                           Bakan a.

                                                                                     Kurum Başkanı

Comments


bottom of page