top of page

SGK ,TIBBİ MAMALAR HAKKINDA MEDULA DUYURUSUNUN AÇIKLAMASI.


SGK ,TIBBİ MAMALAR HAKKINDA MEDULA DUYURUSUNUN AÇIKLAMASI.

Değerli Üyelerimiz,

01.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren SUT’nin 4.2.16 maddesi 5. fıkrasına göre; iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar başlanır. Aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamalar ise;

  1. İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda,

  2. Anafilakside,

  3. Enteropatide,

  4. Eozinofilik özofajitte,

  5. Besin protein ilişkili enterokolit sendromunda,

  6. Çoklu besin alerjileri

gibi ağır vakaların bir tanesinin raporda açıklamalar kısmında belirtilmesi halinde ; reçete kaydedilirken 368-Hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlar, anafilaksi, enteropati, …”  teşhis kodu seçilmelidir.

Ancak 01.04.2018 tarihinden önce tedaviye başlayan hastalar için, “372-SUT değişikliği tarihinden önce başlanan tedavi” teşhis kodu seçilmelidir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


bottom of page