top of page

SGK,Sigorta primleri Genel Müdürlüğüne başvurumuz ( üyelerimizden kesilen prim borçları hk)


23/03/2023

TEİS2023-56

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

ANKARA


Konu : 06.02.2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinden etkilenerek mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki üyelerimizden kesilen prim borçları hk.

Bilindiği üzere 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen büyük deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, ,Sivas’ın Gürün ilçesi ve Elazığ illerinde mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 08.02.2023 tarihinde yayımlanan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi” başlıklı duyuru ile söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Aynı şekilde Kurumunuzca 09.02.2023 Tarihinde yayınlanan duyuru ile söz konusu illerde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmıştır.

Ancak, Kurumunuzca 15.02.2023 tarihli eczane ödemelerinde depremzede eczacıların SSK ve BAĞ-KUR prim borçları sorgulanıp sistemde gözüken borçları ödemelerinden kesilmiştir.

Depremzede eczacıların Kurumunuzdaki alacaklarından prim borcu sorgulamasından yukarda anılan duyurular ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde vazgeçilmesini, haksız ve mükerrer olarak yapılmış olan tüm kesintilerin üyelerimiz ve depremzede eczacılarımıza iade edilmesini ivedilikle talep ve arz ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


EK :KESİNTİ ÖRNEKLERİ

Comments


bottom of page