top of page

SGK,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (2017 muayene katılım payları)


resmi gazete1

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.Tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )31 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29935 (3. Mükerrer)TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………………6    (altı)    TL

b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim

ve araştırma hastanelerinde…………………………………………………….7    (yedi)  TL”

“c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti

sunucularında………………………………………………………………………..8   (sekiz) TL

ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..…….15 (onbeş) TL”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

MADDENİN ESKİ HALİ:1.8.1 – Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında..……5 (beş) TL

b) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……12 (oniki) TL

ESKİ VE YENİ ÜCRET TABLOSUSAĞLIK HİZMET SUNUCUSUESKİ MUAYENE ÜCRETİ1 OCAK 2017 MUAYENE ÜCRETİ2.Basamak Resmi SHS5 (beş) lira6 (altı) lira   Üniversiteler ile ortak kullanılan SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

5 (beş) lira

7(yedi) lira   Üniversite hastanelerine bağlı 3. Basamak SHS5 (beş) lira8 (sekiz) lira   Özel sağlık hizmet sunucuları12 (oniki) lira15 (onbeş) lira 

Comments


bottom of page