top of page

SGK ,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI !


YENİ SUT YAYIMLANDI !

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (Yeni SUT) 24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sendikamızca SUT çalışması yapılıp sizlerle paylaşılacaktır. Yeni SUT,ekleri ve geçerlilik tarihleri ön bilgi oarak  aşağıda dikkatinize  sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Yürürlülük tarihleri;

a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

      c) 2.5 ve 2.6 maddeleri 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,

      ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar  1/7/2013 tarihinde,

     d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri  1/1/2014 tarihinde,

e)  Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde,

        yürürlüğe girer.

bottom of page