top of page

SGK:SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARI (Düzeltme yapılmıştır)


SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARI(Düzeltme yapılmıştır.)

Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından ,Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon kararı 10.05.2018 tarih ve 30417 sayılı  Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanmıştır. Komisyon kararı için aşağıdaki dosyayı lütfen tıklayarak açınız.Bilgilerinize.

TEİS (TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI)

DÜZELTME11 Mayıs 2018 CUMAResmî GazeteSayı : 30418DÜZELTME10/5/2018 tarihli ve 30417 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 3 üncü maddesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 10/5/2018 tarihli ve 35837838/4131373 sayılı yazısına istinaden karar metninden çıkartılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir.

bottom of page