top of page

SGK,SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARI


SGK

SGK Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı

Değerli Üyelerimiz,

SGK, Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı 3 Aralık 2013 Tarihli ve 28840 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak enjektör fiyatları 15 kuruş olmuştur.  majistral tarifede % 7,80 artış yapılmıştır. Komisyon kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No : 2013/6

MADDE 1 – Kurumumuzca sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili olarak;

             a) Enjektör bedellerinde güncelleme yapılarak 2cc, 5cc, 10cc’lik enjektörlere 15 Kuruş ödenmesine,

             b) Majistral tarifede %7,80 artışın uygulanarak güncellenmesine,

             26/9/2013 tarihinde karar verilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comments


bottom of page