top of page

SGK,REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINDAN GENELGE (2013/5)


Değerli üyelerimiz,

SGK,Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Sosyal Guvenlik Denetmenleri standartları   konulu ve 2013/5 sayılı genelge yayımlanmıştır. Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.SOSYAL GUVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942 – /24

Konu : Sosyal Guvenlik Denetmenleri standartları   

 29 Ocak 2013

                                         GENELGE

                                          2013/ 5

Sosyal Güvenlik Kurumunun icra ettiği bütün faaliyetlerine yönelik risk analizi ve sürekli denetim ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 20/09/2012 tarih 2012/341 sayılı Yönetim

Kurulu kararı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Ankara ilinde Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı kurulmuştur.

Grup Başkanlığının çalışma usul ve esasları ‘’Risk Analizi ve Sürekli Denetim Yönergesi” ile 12/10/2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Denetim ve kontrol standartlarını belirleme ile denetim ve kontrol süreçlerini izleme görevi yönergeyle Grup Başkanlığına verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyerlerinin denetimi ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim, inceleme ve kontrol işlemlerinin standardize edilerek, yürürlükteki mevzuata uyarlı hale getirilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla “Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları” hazırlanmıştır.

Bu itibarla Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim, inceleme ve kontrol işlemleri ekte yer alan “Sosyal Guvenlik Denetmenleri Denetim Standartları” çerçevesinde yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR

Kurum Başkanı

Comments


bottom of page