top of page

SGK Başvurumuz (İlaçla verilen medikal malzemelerinin geri ödeme fiyatlarının güncellenmesi talebi)


24/01/2022

TEİS2022-06

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA


Konu: İlaç beraberinde verilen medikal malzemelerinin geri ödeme fiyatlarının güncellenmesi talebi hk.


Bilindiği üzere ilaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmek alanında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkili kılınmış olup, ilacın vatandaşa ulaştırılmasında eczanelerimiz, Sosyal Güvenlik Kapsamında olan vatandaşların sağlık harcamalarının geri ödenmesi konusunda da Kurumunuz yetkili kılınmıştır.


Son aylarda eczanelerimizden temin edilen enjeksiyonluk ürünlerin yanında hastalara bu ürünlerin uygulanmasında kullanılmak üzere verdiğimiz enjektör, serum seti, branül vb. birçok tıbbi malzemede öngörülemeyen fiyat değişimleri olmuştur. Söz konusu ürünlerin eczanelere alış fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artış satış fiyatlarının çok üzerine çıkarak eczanelerimizin yüklenemeyeceği bir maliyete neden olmuş durumdadır.


Her ne kadar eczane eczacıları olarak bu olağanüstü fiyat artışlarını ilaç hizmeti alan vatandaşa yansıtmama noktasında gereken özveriyi göstermeye çalışsak da artık alış ve satış fiyatı arasında oluşan bu fark ekonomik olarak katlanılamaz hale gelmiştir. Şöyle ki kurumunuzca 5cc enjektör için 17 kuruş eczane satış fiyatı belirlenmiş olmasına rağmen 5 cc enjektör eczanelerimize 40-50 kuruşlara temin edilmeye başlanmıştır. Serum seti, branül vb. ilaç beraberi ürünlerde de aynı sorun yaşanmaktadır.


Söz konusu ürünlerin fiyatlarında düzenleme yapılması talebiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 20/01/2022 Tarih E-61749811-511-654202 sayılı yazıyla verilen cevapta(ek:1) bu ürünlerin satış fiyatlarının serbest piyasa koşulları çerçevesinde belirlendiği, TİTCK’nın söz konusu ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir müdahalesinin bulunmadığı bildirilmiş olup, geri ödeme fiyatını belirleyen kurumunuzca bu gelişmeler ve mevzuat çerçevesinde sağlık hizmetinin kesintisiz devamının sağlanması amacıyla gerekli fiyat güncellemesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’nin amir hükümleri doğrultusunda hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla eczanelerden hastalara verilen ilaç beraberi tıbbi malzeme fiyatlarının ivedilikle güncellenmesinin sağlanması için gereğini arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


Ek:1 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 20/01/2022 Tarih E-61749811-511-654202 sayılı yazısıbottom of page