SGK Meslek Kodu Uygulaması Hakkında Bilgilendirme


SGK Meslek Kodu Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,

Eczane çalışanlarını da kapsayan meslek kodu uygulaması hakkındaki bilgilendirme notu aşağıda sunulmuş olup, 1 Ocak 2018 Tarihinden itibaren eczane çalışanlarının meslek kodunun SGK’ya bildiriminin doğru yapılıp yapılmadığını muhasebecinizle görüşüp kontrol etmenizde yarar bulunmaktadır.

Bilgilerinize…

TEİS(Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Meslek Kodu Uygulamasının Kapsamı:

Meslek kodu uygulaması özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları çalıştırdıkları memurlar (4/c kapsamındaki sigortalılar) için meslek kodu girmeyeceklerdir. Ayrıca kamu sektöründeki işyerlerinde çalıştırılan sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler için de meslek kodu uygulanmayacaktır.

Meslek Kodu Nasıl Seçilecek? 

Meslek kodu bilgisini ekrandan ekleyecek olan işverenler, mevcut durumda Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilmektedirler. Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kodun girilmesi gerekmektedir.

SGK Meslek Kodunun Girmeyen İşverenler için İdari Para Cezası Uygulanacaktır!

Meslek kodu uygulaması her ne kadar hayata geçirilmiş ve hali hazırda uygulanıyor olsa da söz konusu kodun işverenler tarafından girilmemesi halinde idari para cezası uygulanmasına 2018 yılında başlanacak.

5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre; , sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76’ncı maddesiyle bu bendin 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla meslek kodunun sisteme girilmemesi ile ilgili idari para cezası uygulamasına 1/1/2018 tarihinde başlanılacaktır.

ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSUKODAÇIKLAMA3213.01ECZACI KALFASI (sertifikası olan )3213.02ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)5223.91ECZANE İŞÇİSİ  (sertifikası veya diploması OLMAYANLAR)

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS