top of page

SGK MEDULA DUYURUSU (Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler H


DUUYURU3

SGK MEDULA DUYURUSU !

Tarih : 22.05.2014 Konu : Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler Hakkında

Açıklama : Bilindiği üzere 01/04/2014 tarihi itibarıyla Pazar günleri ile diğer resmi tatil günlerinde 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilememektedir. Ancak Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan resmi tatil günlerinde yazılan manuel reçetelerin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

 Belirtilen günlerde manuel olarak düzenlenmiş reçetelerin Kurumumuzla sözleşmeli eczaneler tarafından kontrol edilerek yalnızca acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi reçetelerinin karşılanması, diğer branşlarca yazılan reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere Sendikamızca  07.05.2014 tarih ve 37 sayı ile kuruma yazılı olarak başvurmuş ve konu ile ilgili açıklayıcı duyuru yapılmasını istemiştik. TEİS

SENDİKAMIZCA KURUMA YAPILAN YAZILI BAŞVURU

http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2014/05/07/uyelerimize-onemli-bilgilendirme-sosyal-guvenlik-kurumuna-yapilan-basvurumuz/

                                                                                                                     07/05/2014

                                                                                                                      TEİS2014-37

T.C.SGK BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

            Konu: 21.03.2014 tarihli duyuru ile resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması hakkında.

Genel Müdürlüğünüz tarafından21.03.2014 tarihinde kurumunuzla sözleşmeli hastanelere hitaben, “Medula – hastane sistemini kullanmakta olan tüm özel sağlık hizmet sunucularının dikkatine” başlığı ile yayımlanan duyuruda,   “… sonrasında, resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması talebi Kurumumuz tarafından uygun bulunmuştur” denilerek,  “…bu sebeple, MEDULA-hastane sistemi üzerinden özel sağlık hizmet sunucuları için 01/04/2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavidışında provizyon (ilk takip numarası) verilmeyecektir”  açıklaması yapılmıştır.

Kurumunuz tarafından yapılan duyuru her ne kadar , hastanelere hitaben yazılmış ise de, açıklamada belirtilen tatil günlerinde söz konusu hastanelerden yazılan reçetelerin , kurumunuzla sözleşmeli eczanelerden karşılanması açısından üyelerimiz arasında tereddüt hasıl olmuştur.

Resmi tatilleri ve hafta sonu tatilini düzenleyen , 2429 sayılı Kanun’un  3. Maddesinde,   “– A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00′ten itibaren başlar”   ifadesi yer almaktadır. Sadece bu madde bile, şu anda eczanelerimizin konu ile alakalı durumdan yaşadıkları tereddütü açıkça pekiştirmektedir.

Çünkü, bu Kanun’a göre, cumartesi saat 13.00 den sonra yazılan reçetelerin, kurumunuz tarafından yayımlanan duyuruda ifade edilen hafta sonu tatili anlamına uyup uymadığı ya da bunun nasıl tespit edileceği bile, çözülmesi çok zor bir soru olarak ortada durmaktadır.

Bu sebeple, resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde , kurumunuzla sözleşmeli hastanelerden yazılacak reçetelerin karşılanması hususunda eczanelerimizden karşılanmasında bir sakınca olmadığı yönünde bir duyurunun ivedilikle yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Bu sebeple gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

                                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI           

                                                                                        GENEL BAŞKANI

#onecikan

bottom of page