top of page

SGK:MEDİKAL ECZANELERCE, FATURA VE EKİ BELGELERİN TARANMASI HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


…/…/2022 DUYURU


MEDİKAL MARKET, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ, İŞİTME MERKEZLERİ VE MEDİKAL ECZANELERCE, FATURA VE EKİ BELGELERİN TARANMASI HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Kurumumuz web sitesinde yayımlanan duyurumuz ile tüm illerde 01/01/2022 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.


Söz konusu uygulamada birlikteliğin sağlanması için taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.


Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.


1-Manuel düzenlenmiş rapor,


2-Manuel düzenlenmiş reçete (ön ve arka yüzü),


3-Tıbbi malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali (e-reçete, manuel düzenlenmiş reçete)

*Kronik hastalıklarda reçetesiz temin edilen malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali,


4-Odyo Testi,

5-Taahhütname (ısmarlama protez ortez ve işitme merkezleri için)


FATURA+EKİ+BELGELERDE+SİSTEMDE+TARANACAK+BELGELER
.pdf
PDF dosyasını indir • 110KB

Commentaires


bottom of page