top of page

SGK;MEDİKAL ECZANELERDE FATURA VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURUT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

…/01/2022

DUYURU

MEDİKAL MARKET, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ, İŞİTME MERKEZLERİ VE MEDİKAL ECZANELERDE FATURA VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Kurumumuz web sitesinde duyurularımız ile belirlenen illerde zorunlu olarak geçilmiştir.


Söz konusu uygulama 01/01/2022 tarihi ve sonrasında tüm iller için zorunlu hale getirilecektir.


Bu tarihten itibaren tüm illerde tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczaneler tarafından fatura ve eki belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi ve belge asıllarının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar fiziki ortamda da Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur.


01/01/2022 tarihi ve sonrasında karşılanan reçeteler için; taranmamış fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.


Uygulamada yeknesaklık sağlanması açısından, 01/02/2021, 25/08/2021, 10/12/2021 tarihli duyuruların uygulama tarihi 01/01/2022 olacaktır.

Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.

bottom of page