top of page

SGK İlaç Daire Başkanlığı'na Yazılı Başvurumuz.Rifaksimin kesintisi Hk.


T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                                                  07.03.2024

                                                                                                           TEİS2024-44  

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI ‘NA

ANKARA

 

Konu: Rifaksimin (Colidur 200mg tb.) etken maddeli ilaçlar ile ilgili yapılan kesintiler hk.       


Bilindiği üzere sendikamız 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 17 numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir. Eczacı işveren üyelerimizin tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde haklarını korumak öncelikli amaçlarımızdandır.     

 

Bu kapsamda, son günlerde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından yürütülen fatura ve eki belge inceleme işlemleri sonucunda Rifaksimin etken maddesini ihtiva eden ilaç(Colidur 200mg tb.) bedellerinin ödeme dışı bırakıldığına dair sendikamıza üyelerimiz tarafından çok sayıda başvuru gelmektedir.


Kesinti nedeni olarak ise sıklıkla Sut Ek4/E-13/22 maddesinde belirtilen endikasyonlar ile ilacın kısa ürün bilgisinde bulunan endikasyonların birbiri ile uyumsuz olduğu gerekçe gösterilmektedir. Bu gerekçe dikkate alındığında Rifaksimin etken maddesini 200 mg dozunda ihtiva eden müstahzarlardan birinin(Colidur 200mg tb.)  hiçbir koşulda ödenmediği,  diğer müstahzarın ise yalnızca rifaksimine duyarlı bakterilerin neden olduğu gastrointestinal hastalıkların tedavisinde geri ödemesinin mümkün olduğu yorumu ve sonucu ortaya çıkmaktadır.     


Bahsi geçen ilaçların Sut Ek4/A Bedeli Ödenecek İlaçlar  Listesi’nde bulunduğu ve geri ödeme kapsamında olduğu göz önünde bulundurularak, üye eczacılarımızın , meslektaşlarımızın ve ilacı kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi amacıyla bu ilaçların açık ve anlaşılır haliyle hangi ICD10 kodu ya da teşhisler ile reçetesi düzenlendiği takdirde geri ödemesinin mümkün olduğu hakkında tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                   Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                   GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page