top of page

SGK İLE BANKALAR ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL GENELGESİ (2013-9)


SGK

Değerli Üyelerimiz,

SGK ,Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2013-9 nolu Bankalar ile İmzalanan Tahsilat ve Ödeme Protokollerinin revizyonuna ilişkin GENELGE yayımlanmıştır.Genelge ile SGK ödemeleri,  sizlere daha önce duyurduğumuz üzere bankalarda 2 gün yerine 1 gün bekleyecektir. Genelge ve protokol imzalanan Banka Listeleri aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)    

                                                 T.C .

                       SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                          Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

Sayı:77950838/030.03/196                             14 Şubat 2013

Konu:Bankalar ile imzalanan tahsilat ve

Ödeme protokollerinin revizyonu

                                   GENELGE

                                      2013/9

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının işlemlerine ilişkin yayımlanan 24/03/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Genelgenin “Bankalar ile İmzalanan Gelir,Aylık ve Sağlık Ödemeleri ile Prim Tahsilatına Yönelik Protokoller”Başlıklı 2nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumumuzun gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatı işlemleri 2009 yılında bankalar ile imzalanan protokoller hükümleri doğrultusunda yürütülmüştür.

Kurmumuz birimleri ,bankalar ve sigortalılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ,bankalar ile imzalanan protokoller,gözden geçirilerek uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi,günümüz şartlarına uygun hale getirlmesi ve yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde tahsilat ve ödemeler için belirtilen aktarma günleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle,Kurumumuz ile bankalar arasında tahsilat ve ödemelere ilişkin yeni protokoller imzalanarak 01/02/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,eski protokoller yüyrlükten kaldırılmıştır.

Bankalar ile imzalanan “Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü”,”Gelir /aylık Ödemeleri Protokolü” ve “Sağlık Hizmeti Sunucuları Ödemeleri Protokolü”nün örnekleri Kurumumuz internet sayfasında “Uygulamalar “bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı” sekmesinde yer almaktadır.

Bu kapsamda,gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatları Kurmumuz ile protokol imzalayan bankalarla yapılacaktır.Protokol imzalayan bankaların listesi ekte yer almaktadır.( EK-1)

Bankalar ile yeni imzalanan protokollere göre:

2009 tarihli gelir/aylık protokollerine göre,emekli ve hak sahiplerince gişe ve ATM ‘den yapılan işlemler hareket olarak değerlendirilmekte,diğer bankacılık işlemleri hareket olarak sayılmamaktadır.İmzalan gelir/aylık protokolü ile ,internet hesabından yapılan işlemler de hareket olarak değerlendirilecektir.(otomatik ödeme ve düzenli ödeme hariç)

Kurmumuzdan tüm statülerde gelir/aylık alan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri ile e-devlet sitesinden yapılan emekli ve hak sahiplerinin banka ve şube değişikliğiişlemlerinin,bankaların şubelerinde de yapılabilmesi için Bankalara web servisi açılacaktır.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında ,özel bankalar ile yapılan protokollerde,yapılan tahsilatın Kurum cari hesabına aktarma günü,tahsilatı takip eden 2nci (iki) işgünü olarak belirlenmiştir.Kamu bankalarında eskiden olduğu gibi,tahsilatı takip eden 3 üncü(üç) işgünüdür.

Sağlık hizmeti sunucularına yapılacak ödemeler,ödeme tarihinden 1(bir)işgünü önce,bankalarda açılan sağlık ödemeleri hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca,Türkiye Halk Bankası şubelerinden ödenen,5434 sayılı kanuna göre bağlanan ilk aylık ve emekli ikramiyelerinin sayısal olarak yarısının ,T.C.Ziraat Bankası şubelerinden ödenmesine ilişkin olarak ilgili banka ile protokol imzalanmıştır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR

Kurum Başkanı

EK-1 LİSTE

GELİR/AYLIK VE SAĞLIK ÖDEMELERİ İLE PRİM TAHSİLATINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALANAN BANKALARIN LİSTESİPRİM   TAHSİLATI PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALARGELİR/AYLIK   ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALARSAĞLIK   ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALAN BANKALARAkbankAkbankAkbankAlbaraka Türk Katılım BankasıAlbaraka Türk Katılım BankasıAlbaraka Türk Katılım BankasıAlternatifbankAnadolubankAsya Katılım BankasıAnadolubankAsya Katılım BankasıBurgan BankAsya Katılım BankasıBurgan BankDenizbankBurgan BankDenizbankFinansbankCitibankFinansbankİNG BankDenizbankHSBC BankHSBC BankFibabankaİNG BankKuveyt Türk Katılım BankasıFinansbankKuveyt Türk Katılım BankasıŞekerbankHSBC BankŞekerbankTekstil BankasıİNG BankTekstil BankasıTürk Ekonomi BankasıKuveyt Türk Katılım BankasıTurkısh BankTürkiye Garanti BankasıŞekerbankTürk Ekonomi BankasıTürkiye Halk BankasıTekstil BankasıTürkiye Finans Katılım BankasıTürkiye İş BankasıTurkısh BankTürkiye Garanti BankasıT.C.Ziraat BankasıTurkland BankTürkiye Halk BankasıYapı ve Kredi BankasıTürk Ekonomi BankasıTürkiye İş BankasıT.C.Ziraat BankasıTürkiye Finans Katılım BankasıTürkiye Vakıflar Bankası Türkiye Garanti BankasıYapı ve Kredi Bankası Türkiye Halk BankasıT.C.Ziraat Bankası Türkiye İş BankasıPTTTürkiye Vakıflar Bankası Yapı ve Kredi Bankası T.C.Ziraat Bankası PTT

Comments


bottom of page