top of page

SGK:İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 14.02.2019

DUYURU

İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

14/02/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Şubat 2019 tarihli ve 752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği 06/02/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%70” ibaresi “%60” olarak değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeye istinaden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 14/02/2019 tarihinde yapılan Duyuru ile 2019 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 2,6934 TL’den 3,4037 TL’ye artırıldığı, uygulamanın 19/02/2019 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 19/02/2019 tarihinden itibaren uygulanacak depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.

 İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır

İskonto Baremi-1

İskonto Baremi-2İskonto Baremi-3İskonto Baremi-4Mevcut

Uygulama  DSF 4,86 TL ve altı  DSF 4,87 TL (dahil) – 9,30 TL (dahil) arası  DSF 9,31 TL(dahil) – 14,01 TL (dahil) arası  DSF 14,02 TL ve üzeri19/02/2019 tarihinden itibaren  DSF 6,14 TL ve altı  DSF 6,15 TL (dahil) – 11,75 TL (dahil) arası  DSF 11,76 TL(dahil) – 17,70 TL (dahil) arası  DSF 17,71 TL ve üzeri

 Tüm ilgililere önemle duyurulur

#onecikan

bottom of page