top of page

SGK,GSSGM'NE YAPILAN YAZILI BAŞVURUMUZ(Endikasyon Dışı Kullanım Onaylı İlaç Reçetelerin kaydı hk.)20/01/2023

TEİS2023-10

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: Endikasyon Dışı Kullanım Onaylı İlaç Reçetelerinin Medula’daki Kaydı Sırasında Yaşanan Sorun Hk.


Üye eczacılarımızdan Sendikamıza gelen bildirim ve şikayetlerde; Medula’da reçete kaydı sırasında aşağıdaki sorunların yaşandığı anlaşılmaktadır:


TİTCK’nın 15/12/2022 tarihli “Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi”nde “Hematoloji-Onkoloji” ilaçlarında sirolimus etken maddesi için “allojeneik kök hücre nakli sonrası siklosporin, steroid, mikofenolat ve takrolimus tedavilerine dirençli akut veya kronik greft versus host hastalığı (gvhd) tedavisinde” ibaresi yer almakta olmasına rağmen Medula’da ilgili ilaca ait İlaç Bilgi ekranında kök hücre nakliyle ilgili doğrudan bir ICD kod yer almadığından Medula’da reçete kaydının sorunsuz yapılabilmesi adına “Z94.8 - Organ ve doku nakli, diğer” ICD kodunun tanımlaması için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
bottom of page