top of page

SGK,GSSGM'NE YAPILAN BAŞVURUMUZ (yoğun bakım servisinde yatan hastaların karşılanmış reçeteleri hk.)


28/11/2022

TEİS-109


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA


Konu : Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nce Sendika üyesi eczacılara gönderilen yoğun bakım servisinde yatan hastaların karşılanmış reçetelerine ilişkin yazı hk.

Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nce sigortalıların yoğun bakım servisinde yatarak tedavi gördüğü tarihlerde eczanelerinde 418-Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Tedavisi kodu ile reçete kaydedildiğinin tespit edildiği belirtilerek bu konuda savunmalarını sunmaları istenmektedir.


Ancak; serbest eczacıların 418 kodu ile reçete kaydı sırasında Medula provizyon sistemi uyarı vermediği için hastaların yoğun bakım tedavisi gördüklerini bilmeleri mümkün değildir. Sistem yatan hastaların e-reçete ve kağıt reçetelerini karşılarken yatan hasta uyarısı vermesine rağmen 418 kodu ile yapılan reçete kayıtlarında bu uyarı çıkmamaktadır. Dolayısıyla, eczacılar eczanelerine başvuran hasta yakınlarına sistemden onay alarak ve gerekli diğer kontrolleri yaparak ilaç vermektedirler.


Yerleşik yargı içtihatlarına göre, Kurumunuzun bizzat kendisinin bilgi yükleyerek oluşturduğu ve tek denetleyicisi olduğu Medula provizyon sisteminin onay vermesi ile hastaya ulaştırılan ilacın Kuruma fatura edilmesinde eczacıya kusur yüklenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte; Eczane Protokolünün 5.3.1. maddesine göre, eczacıların eczanede bulunan ilacı vermemesi, reçete veya hasta seçimi yapması veya provizyon sisteminin onay verdiği ilacı hastaya bedeli karşılığında satması yaptırım sebebidir.


Hastanelerin Kurumunuza 2 aylık sürelerle fatura kesip serbest eczacıların günlük çalışmalarından kaynaklanan sorunun, hasta yatış loglarına ulaşılması ile aydınlanması mümkündür.


Yukarıda açıklanan nedenlerle, eczacıların hasta yakınlarının talebi ile karşıladıkları bahse konu ilaçlarda Eczane Protokolüne aykırı fiil, yersiz ödeme ya da haksız kazanç bulunmadığı dikkate alınarak savunmalarının talep edilmesi uygulamasına son verilmesini, aleyhlerinde işlem tesis edilmemesini ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı


Comments


bottom of page