top of page

SGK,GSSGM İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ (Manuel Düzenlenmiş Reçetelerin Ka


07/08/2018

TEİS2018-56

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

KONU: Manuel Düzenlenmiş Reçetelerin Karşılanması Hk.

Kurumunuzun internet sayfasında 20/07/2018 tarihinde yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Medula ve Bilişim Uygulamaları Dai.Bşk. imzalı 19/07/2018 tarihli “İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması İle İlgili Duyuru” başlıklı yazıda;

“Bilindiği üzere İşyeri hekimliklerinde “SGK Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilmektedir.”  ifadesi yer almaktadır.

01/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.15.6 maddesindeki 3.2.15.6. (Değişik: 16/04/2018-2018/1 Ek Protokol 9.md. Yürürlük:01/04/2018) E-reçete düzenlenememe gerekçesinin reçetede bulunmamasında eczacının herhangi bir sorumluluğu yoktur.” ibaresiyle manuel düzenlenmiş reçetelerde hekim tarafından e-reçete düzenlenememe gerekçesinin aranması uygulaması sonra ermiş olup ilgili tarih sonrası düzenlenen reçetelerde “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir” türevi ibareler provizyon koşulu için aranmamaktadır.

Bahse konu 20/07/2018 tarihli Kurum duyurunuzda 02/01/2018 tarihi sonrası manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verileceği belirtilerek protokol hükümlerine aykırı bir durum oluşturan duyuru yapılmıştır.

Olası hak kaybı ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, hekim tarafından manuel düzenlenmiş reçetelerde; e-reçete düzenlenememe gerekçesinin reçetede bulunmamasında protokol hükmüne göre eczacının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı ve “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir” ve benzeri ibarelerin Medula Eczane sisteminden provizyon alınmasında gereklilik arz etmediği hususunda Kurum merkez ve taşra teşkilatının ivedi biçimde bilgilendirilip karışıklık ve yersiz kesintilerin önüne geçilmesinin sağlanmasını, sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi için gereğini arz ve talep ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                      GENEL BAŞKANI

Comentarios


bottom of page