top of page

SGK,GSS İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Antihipertansif İlaçların Reçetel


teis yeni

                                                                                                                      10/01/2017

                                                                                                                      TEİS2017-02

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU: Antihipertansif İlaçların Reçetelendirilme Koşulları Hk.

            07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yer alan “Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanılmasında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir. ifadesiyle EK-4/F’te anjiotensin reseptör blokeri etken madde ile kombine halde bulunan diğer antihipertansif etken maddeli ilaçların reçetelendirilmesi için ilaç kullanım raporlarında bulunması gereken koşullar güncellenmiştir.

Kurumunuzun 17.10.2016 tarihli “Sağlık Uygulama Tebliği’nin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında Duyuru” başlıklı ilan metninde “Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir. Bu kombine ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olmak koşuluyla; kombinasyonun içinde yer alan anjiotensin reseptör blokeri ya da diğer antihipertansif ilaçlar kullanılmış ancak kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamış olduğunun raporda belirtilmesi gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

Üye eczacılarımızdan gelen bildirimlere göre; bazı bölgelerde kurumca yapılan reçete kontrollerinde “anjiotensin reseptör blokeri + diüretik”kombinasyonu olan ilaçların da bu kapsamda değerlendirilip kesinti yapıldığı ifade edilmektedir. Kurumun 17 Ekim’de yaptığı duyuruda bu kombinasyon ifadesi “biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken madde” olarak değerlendirilmiştir. İlgili ifadeye istinaden; içinde ATC kodu C03AA03 olup C03-Diüretikler başlığı altında listelenen hidroklorotiyazid ihtiva eden kombine ilaçlar “anjiotensin reseptör blokerleri + diüretik kombinasyonu olduğundan ilgili ilaçlara ait ilaç kullanım raporlarında “Monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamıştır.” ibaresine gerek olmadığı ortadadır.

            Gereksiz hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan konuyla ilgili kurum görüşünüzün tarafımıza ve kurumunuz taşra teşkilatına ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN        

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                              GENEL BAŞKANI            

bottom of page