SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Deği


30/03/2018 –  TEİS2018-21

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: 21 Mart 2018 tarihli 30367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” İçeriği hk.

Kurumunuz tarafından 21 Mart  2018 tarihinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

“MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler ya­pılmıştır:

a)Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “için” ibaresi “sadece ilgili uzman he­kimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır,” şeklinde değiştirilmiştir.”

Bu değişiklik ile SUT 4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı düzenleme şekilde revize olmuştur:

“4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(1) İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır, tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir. Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.”

Bahse konu değişiklik ile Kurumca bedeli ödenecek majistral ilaçlar için “sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilebilir” şeklinde bir kısıtlama getirilmiştir. Bu ifade ciddi bir belirsizlik içermekle birlikte; hekimin tedavi alanını daraltan ve tıbbi anlamda karşılığı olmayan bir uygulamadır. Şöyle ki;

Türk Farmakopesi Hazırlama Kılavuzu’nda majistral ilaç; “Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu formüle göre hazırlanan ilaç” olarak “her hangi bir sınırlanma” yapılmadan tanımlanmıştır. Hekimin altı yıllık tıp eğitimi ile elde ettiği en temel “majistral formül reçete etme”  hakkına, yeni SUT değişikliği ile birlikte, tam olarak tanımı dahi yapılmamış “sadece ilgili uzman hekimlerce” ifadesiyle kısıtlanma getirilmesi tıbbi anlamda kabul edilemez bir fiil olmanın yanı sıra hastanın tedavi giderlerini arttırıp, hekimin “daha uygun fiyatlı” majistral formülleri reçete etmesine mani olacaktır.

Herhangi bir tıbbi dayanağı olmayıp, pratisyen hekimden en temel Otit tedavisinde kulak damlası formülü yazma yetkisini alıp KBB hekimine veren, en temel dermatit probleminde cilt solüsyonu formülü yazma yetkisini de Dermatoloji hekimine veren bahse konu SUT değişikliğinin sadece ilaç endüstrisini destekleyeceği ve maliyet odaklı tedaviyi ifade eden “farmakoekonomi” ile bağdaşmadığı ortadadır.

Gerek tedavi süresini kısaltan, gerekse maliyeti azaltan majistral formüllerin reçete edilmesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yurt geneline yaygınlaştırılmaya çalışılıp majistral ilaç reçetelerinin tedavideki öneminin çok daha arttığı bu dönemde; aile hekimlerinin reçete edebileceği majistral formüllerin hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde kısıtlanması; zaten daha önce de eczanelerce karşılanmasına “kota” getirilerek hekimin reçete hakkı kadar eczacının da meslek hakkını kısıtlayan bir uygulamadır.

Hangi uzmanın hangi majistral ilacı reçete edeceği konusunda da herhangi bir yasal düzenleme olmayan ve dolayısıyla da büyük bir karmaşa ile hasta ve eczacı mağduriyeti yaşanmasına neden olacak İlgili SUT değişikliğinin iptal edilerek, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacak kısıtlamanın kaldırılmasını, sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini arz ve talep ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS