top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ (Reçete kontrollerinde yaşanan gecikme hk.)


03/08/2018

                                                                                                                                 TEİS2018-54

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞME VE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Reçete kontrollerinde yaşanan gecikme hk.

Sendikamıza Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizden gelen bildirimlere göre; Eylül 2017 döneminden bugüne kadar olan reçete bedellerinin örneklenmeden avans olarak ödemelerinin yapıldığı, ancak olası iade reçete işlemlerinde reçeteyi/raporu düzenleyen hekime ya da hastaya ulaşmada aradan geçen uzun süreden dolayı sorunlar yaşandığı belirtilerek, protokole ve genelgelere aykırı bu durumun ivedilikle düzeltilmesi için kurumunuza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün , ödeme şartları ve süresini düzenleyen 4.3.1. maddesinde yer alan:

“4.3.1 Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde “Ödeme Yönetmeliği”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve inceleme sonucunda tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilir. ….”

Amir hükmünü içermektedir.

Kurumunuz tarafından yayımlanan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24. maddesinin 3.bendinde;

“ Teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık hizmeti sunucusu serbest eczanelerce temin edilen kan ürünleri ve hemofili fatura eki belgelerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 15 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. hükmü yer almaktadır.

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Geri Ödeme Yönetmeliğinin ilgili maddelerine  aykırılık teşkil eden ve üye meslektaşlarımızın ciddi anlamda mağdur olmasına neden olan bu fiili durumun ortadan kaldırılması, üye eczacılarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                              GENEL BAŞKANI

#onecikan

bottom of page