SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ (İlaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen reçete r

26/03/2020

TEİS2020-15

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: İlaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen reçete rapor iade işlemlerinin ertelenmesi hk.

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütünce pandemik ilan edilen yeni tip Korona virüs (COVİD19) için ülkemizde yayılımın engellenmesi için birtakım tedbirler alınmaktadır.

Bu bağlamda taşra teşkilatlarınızca incelenen Kurumunuz kapsamındaki sigortalıların ilaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen Reçete/Rapor iade işlemlerinin gerek Hastane/Aile Sağlığı Merkezlerinde ki iş yükünün arttırılmaması gerekse de Eczacı ve Eczane çalışanları için kontaminasyon riskinin en aza indirgenmesi anlamında tensiplerinizle oluşturulacak ikinci bir duyuruya kadar süresiz ertelenmesi talebimizin ivedilikle değerlendirilerek işleme konulması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı