top of page

SGK ,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ(Şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektör


                                                                                              24/09/2018

                                                                                              TEİS2018-61

SGK BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      

ANKARA

         Konu: Şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektörlerin geri ödeme listelerindeki fiyatlandırmasından kaynaklı olarak yaşanan hasta mağduriyeti hk.

Bilindiği üzere şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektörler kurum sigortalıları adına düzenlenen reçeteler ile kurumunuzla anlaşmalı eczanelerden sigortalılarınız tarafından temin edilmekte ve yine anlaşmalı eczaneler tarafından kurumunuza fatura edilmektedir.

Üyelerimizden Sendikamıza bu ürünlerin geri ödeme listelerindeki fiyatları ilgili gelen şikâyetlerin son dönemde ciddi artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

Kurumunuzca da bilindiği üzere; bahse konu şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektörlerin ülkemiz piyasasında Sağlık Bakanlığı izni ve kontrolü dahilinde çoğunluğu ithal edilerek piyasada eczaneler üzerinden satışa sunulmakta, yine son dönemde gerek serbest piyasa ekonomileri gerekse sıkça değişen döviz kurları nedeni ile çok farklı ve değişken  fiyatlarda olduğu görülmektedir.

Açıklamış olduğumuz nedenler dikkate alındığında ve Şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektörlerin eczanelere satış rakamları ve kurumunuz tarafından eczanelere ödeme yapılan bedeller incelendiğinde bahse konu şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektör skalasındaki birçok üründe,  ürünün eczane temin fiyatının kurum tarafından ödeme yapılan fiyatın üstünde kaldığı, dolayısıyla bu durumun eczaneleri hastalarla karşı karşıya bırakarak  ciddi eczacı ve hasta mağduriyetine neden olduğu görülmektedir.

Söz konusu Şeker ölçüm çubukları, insülin iğne uçları ve enjektörlerin kurumca eczanelere ödeme yapılan fiyatlarının günümüz piyasa koşulları üzerinden revize edilerek güncellenmesi ve eczanelerde yaşanan hasta ve eczacı mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

  GENEL BAŞKANI

bottom of page