top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ30/05/2023

TEİS2023-69


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA


Konu: Şeker ölçüm çubuğu ve iğne uçlarına dair Kurumunuzca belirlenen birim fiyatlar hk.


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak, şeker ölçüm çubuğu ve iğne ucu teminine ilişkin Kurumunuzca belirlenmiş mevcut birim fiyatların, piyasa koşullarının gerektirdiği seviyenin altında kaldığı için ciddi oranda mağduriyet oluştuğu yönünde üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan bildirim almaktayız.


Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler ve ekte sunulan ecza deposu sipariş ekranı görüntüleri doğrultusunda, 1 kutu şeker ölçüm çubuğunun eczaneye maliyetinin 47 TL – 111 TL arasında, 1 kutu iğne ucunun eczaneye maliyetinin ise 43-80 TL arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Kurumunuz tarafından belirlenen ödeme miktarları KDV dahil 39,96 TL ve 37,28 TL olmak üzere anılan tutarların altındadır. Bu durum, diyabet hastalarının tedavilerinde hayati önem taşıyan bu ürünlere erişimlerini sınırlamakta, hatta bazı durumlarda yüksek fiyat farklarını karşılayamamak durumunda bırakmaktadır.


Bu çerçevede, Kurumunuzca belirlenen birim fiyatların, güncel piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi, hasta haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir.


Konuyla ilgili olarak fiyatlandırma yönetmeliğinde gerekli güncellemenin ivedilikle yapılarak, Medula provizyon Sistemi’ne güncel piyasa koşullarına uygun birim fiyatların yansıtılması hususunda gereğini arz ederim.


Saygılarımla.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
Ek1 – İğne ucu birim maliyetlerini gösterir ecza deposu ekran görüntüsü

Ek2 – Şeker ölçüm çubuğu birim maliyetlerini gösterir ecza deposu ekran görüntüsübottom of page