top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURU(İade Değerlendirme Komisyonu Kurulması Hk)

18/01/2021

TEİS2021-18


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

ANKARA


Konu: Sağlık Kurum/Kuruluşu İade Değerlendirme Komisyonu Kurulması Hk


Üyelerimizden gelen bildirimlere istinaden; eczacıların Kuruma fatura ettikleri reçeteler içerisinde Protokol hükümlerine göre “iade” edilmesi gereken hatalı/eksik reçetelerin iade edilmediği, doğrudan kesinti işlemi uygulandığı, reçetedeki veya ilaç kullanım raporundaki eksikliğin/hatanın “iade” mi yoksa “kesinti” hükümlerine mi tabi olduğu konularında dönem dönem belirsizliklerin yaşandığı, iade gerekçelerinin anlaşılamadığı ve muhatap bulunamadığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu hak kaybı ve mağduriyetlerin giderilmesi ve olası gelecek hatalı işlemlerin önüne geçilmesi adına Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “MADDE 7 – (1) Sağlık kurum/kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait fatura eki belgeler, Kurumca görevlendirilen personel ve komisyonlar tarafından ilgili mevzuat ve tıbbi uygunluk yönünden incelenir.” ve “MADDE 9 – (8) Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde gerektiğinde birden fazla Sağlık Kurum/Kuruluşu İtiraz Değerlendirme Komisyonu kurulabilir.” hükümlerine istinaden, Protokol hükümlerine göre eczacıların fatura ettiği reçetelerde yapılacak “iade” işlemlerindeki muarazanın giderilmesi amacıyla “Sağlık Kurum/Kuruluşu İade Komisyonu” kurulmasını, iadelerin değerlendirilmesi ile takip ve sonuçlandırılmasının bu komisyon üzerinden yapılması için gerekli düzenlemenin yapılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN


bottom of page