top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ (“Tıbbi Malzeme Reçeteleri”nin karşılanmas


                                                                                              08/02/2018

                                                                                              TEİS2018-14    

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

KONU: “Tıbbi Malzeme Reçeteleri”nin karşılanması, faturalandırılması ve geri ödemeleri konularında yaşanılan sorunlar hk.

Sendikamız üyelerinin; http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2018/01/16/tibbi-malzeme-recetesi-karsilayan-uyelerimizin-dikkatine/ adresimizde yayınlanan, “Tıbbi Malzeme Reçeteleri”nin karşılanması, faturalandırılması ve geri ödemeleri konularında yaşadığı sorunların toplanması amacıyla açılan online forma gelen soru, görüş ve talepler aşağıdaki şekilde derlenip tarafınıza sunulmuştur.

 1. Bayilik verilmesi konusunda eczacılarla işbirliği yapmayıp medikal firmalarına bayilik vererek pazarı “medikal” özelinde tekelleştirmeye çalışan üretici/tedarikçi firmalara karşı eczacılar zor durumda kalmaktadır. Bayilik alınma zorunluluğu kaldırılarak TİTCK tarafından firma ve ürün takibi başka bir sistemle ve reçete/rapor giriş ekranları karıştırılmadan yapılmalıdır.

 2. Geri ödeme koşullarına ilaç reçetelerindeki gibi hızlı bir şekilde ulaşılabilmelidir. Tıbbi malzemelerin geri ödeme koşullarının da “Medula Şahıs” sisteminde “Medula Eczane”deki “İlaç Bilgi” butonunda olduğu gibi SUT hükümlerinin provizyona tanımlanmış olması gerekmektedir.

 3. Hangi gruplarda katılım payı çıktığı, hangilerinde çıkmadığı konusunda Kurum tarafından hazırlanmış bir duyuru yapılarak olası yanlışlıkların önüne geçmek mümkündür.

 4. Hasta alt bezi reçetelerine provizyon alınırken kullanım raporunda bulunması gereken ICD kodları konusundaki belirsizlik sorunlara yol açmaktadır. Konuyla ilgili Kurum tarafından kabul edilen tanı kodlarının yayınlanması ya da Medula Şahıs uygulamasında tanımlanmış olması gerekmektedir.

 5. Hasta alt bezi haricindeki tıbbi malzemeler için de reçetede/raporda belirtilmesi Kurum tarafından gerekli görülen tanıların listesinin yayınlanması ya da Medula Şahıs uygulamasında tanımlanmış olması gerekmektedir.

 6. Hekim tarafından yanlış dozda reçete edilmiş tıbbi malzemelerin provizyon doz düzeltme işleminin nasıl yaptırılacağıyla ilgili işlem basamaklarının yayınlanması ve hekimlerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 7. Hekimlerin malzeme isimlerini eksik/belirsiz yazması sebebiyle reçete karşılanırken verilecek malzeme konusunda belirsizlikler yaşanabilmektedir. Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi ve hastaların doğru malzemeye hızlıca ulaşabilmesi için hekimlere bu konuda bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

 8. Medula Eczane uygulamasındaki “Kişi İlaç Bilgisi” ekranının “Medula Şahıs” reçete giriş ekranında da tanımlanmasıyla reçetesi girilecek hastanın üstünde kayıtlı olan malzemeler görüntülenerek bitiş tarihi takibi yapılarak, gereksiz reçete girişi ile zaman kaybedilmeden hastalar doğru bir şekilde yönlendirilebilir.

 9. Reçete giriş ve faturalandırma ekranlarının birlikte aynı kullanıcı hesabı üstünden yapılması daha kullanışlı bir uygulama için gerekliliktir.

 10. Reçete ve rapor kaydı yapıldıktan sonra düzeltme işlemi yapılamamaktadır. Düzeltme gereken durumlarda reçetenin/raporun silinip tekrar kayıt edilmesi zaman kaybına yol açan bir uygulamadır.

 11. Tıbbi malzeme kullanım raporlarının da Medula Eczane’deki ilaç kullanım raporları gibi e-rapor formatına girmesi hem bu reçetelerin karşılanması işlemlerindeki hataları asgari seviyeye indirecek, hem de kayıt işlemlerini hızlandırarak hastaların bekleme süresini kısaltacaktır.

 12. Tıbbi malzeme raporlarının fotokopileri için eczacılara da “aslı gibidir” onayı yapma yetkisinin, daha önce manuel ilaç reçetelerinde olduğu gibi Kurum tarafından tanınması gerekmektedir. “Aslı gibidir” onayı alınması unutulan ya da hekimi tarafından yapılmayan hastalar/hasta yakınları mağdur olmakta ve tekrar ilgili sağlık tesisine ya da başka bir sağlık tesisine gitmek durumunda kalmaktadır.

 13. Tıbbi malzeme reçetesinin girişi esnasında KDV oranının Medula Şahıs uygulamasında Kurum tarafından tanımlanmış olmasıyla olası yanlış kayıtların önüne geçilecektir.

 14. Yurt dışı sigortalı hak sahiplerinin tıbbi malzeme reçetelerinin karşılanması hususunda belirsizlikler mevcuttur. Kurum tarafından gerekli evrak ve işlemlerin yayınlanmasıyla bu belirsizlik çözülüp hasta ve eczacı mağduriyeti ortadan kaldırılacaktır.

 15. Hasta alt bezi için Kurum tarafından ödenen birim fiyatın reel piyasa fiyatının çok altında olması sebebiyle sağlıklı bir hizmet verilmesi zorlaşmaktadır. Hasta alt bezi için yapılan Kurum ödemesinin artırılması gerekmektedir.

 16. Kurum ödemeleri ve kesintilerle ilgili Kurum ile görüşen eczacılar kesinti tutarı, kesinti sebebi gibi konularda net bilgi alamamaktadırlar. Bu tip bilgilere Medula üstünden ve telefon ile ulaşmada sıkıntılar yaşanmaktadır. İletişimin daha kaliteli ve hızlı hale getirilmesi konusunda iyileştirilmeler gerekmektedir.

 17. Faturalandırma ekranında KATILIM PAYI, KDV ve YEKÜN’ün ayrı ayrı görüntülenmesiyle, olası hesap/yazım hatalarının önüne geçmek mümkün olacaktır.

 18. Fatura zarfının içine konulan, üstüne yapıştırılan ve teslimatta elden verilen tüm evraklar için bütün illeri kapsayan bir faturalandırma / paket hazırlama şablonunun Kurum tarafından yayınlanması ve yine bütün illerdeki bölge SSGM’lerde bu şablona göre işlem yapılması farklı uygulamaları ortadan kaldırarak hem eczacıların hem de Kurum personelinin zaman kaybının önüne geçecektir.

Gereksiz hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için aşağıda sıralanan konularla ilgili kurum görüşünüzün tarafımıza ve kurumunuz taşra teşkilatına ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                      Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                        GENEL BAŞKANI

NOT:BİLGİ İÇİN “HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE”

Comentarios


bottom of page