SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Ara ödeme kapsamındaki ilaçların hastalar


                                   08/02/2018

                                                                                                                      TEİS2018-13

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu: Ara ödeme kapsamındaki ilaçların hastalara yapılan geri ödemelerinde yaşanan sorun hk.

Kurumunuz tarafından vatandaş mağduriyetini kaldırmak maksadı ile ruhsat alıncaya kadar “ödeme kapsamına” alınan ilaçlar hastalarca eczanelerimizden temin edilmekte, Medula sistemi üzerinden geri ödemesi olmadığı için ücreti karşılığı fatura kesilerek teslim edilmektedir. Bu ilaçların bedellerinin geri ödemesi de kurumunuz tarafından hastalara yaklaşık 30 gün içinde yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın ekonomik koşulları imkanınca yapılmaya çalışılan ilaç tedarikinde, çoğunlukla vatandaşın ödeme gücü olmaması sebebi ile maddi yük üye meslektaşlarımıza kalmaktadır. Bunun için yasal prosedürler (noter ,vekaletname gibi) uygulanırken hem vatandaş hem de üye meslektaşlarımıza külfet çıkmaktadır.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ) olarak bu grup ilaçlar için uygulama metodunda bir değişiklik yapılarak , eczanelerimizce kesilen A,B,C grubu faturalara ilave olarak bu gruptaki ilaçlar için İlaç teminine ilişkin olarak hazırlanacak Ek Protokolde yapılacak düzenleme ile “D Grubu” reçete grubu oluşturulmasını talep etmekteyiz.

Hem hastaların, hem de meslektaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracak ve  kurumun mesai yükünü hafifletecek olan uygulama sayesinde Medula sisteminde bu ilaçların ödenme koşullarının da belirtilmesi ile fatura kesme işlemleri ile geri ödeme ve kontrol işlemleri de kolaylaşacaktır.

Hasta ve yakınına yük getiren, aynı zamanda maddi tutarı fazla olduğu ve geri ödeme kuralları bilinmediği için karşılanamayan bu tür reçetelerde hem ödeme, hem de kontrol birliği sağlanarak bir çok bürokratik prosedür ortadan kalkacaktır.

Sendika olarak ; hem vatandaşın ,hem de üye meslektaşlarımızın karşıladığı ilaçlar için yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ilaç teminine ilişkin olarak 2018 yılı için hazırlanacak Ek Protokolde yapılacak düzenleme ile “D Grubu” reçete grubu oluşturulması ve bu gurup ilaçların eczanelere geri ödemesinin doğrudan yapılması için çalışma yapılmasını arz ve talep ederiz.

                                                                                              ECZ. NURTEN SAYDAN

                                                                                TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                                     GENEL BAŞKANI

#onecikan