top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ.(Hasta Alt Bezi Reçetelerinde “Uygunsuz Primer Tanı” Gerekçesiy


                                                                                                                      15/11/2017

                                                                                                                      TEİS2017-66         

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: Hasta Alt Bezi Reçetelerinde “Uygunsuz Primer Tanı” Gerekçesiyle Yapılan Kesintiler Hk.

Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre; Kurumunuzca bazı bölgelerde yapılan tıbbi malzeme reçete kontrollerinde hasta alt bezi raporlarında uygun “primer tanı” olmadığı gerekçesiyle kesinti yapıldığı yönünde bildirimler gelmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği Ek-3C-4’de A10049-Hasta Alt Bezi ödenme koşullarında yer alan;

(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

“……(raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile)….” hükmünde belirtilen “primer tanı” ifadesiyle ilgili rapora yazılacak primer tanılar için herhangi bir kısıtlama bulunmazken yapılan kontrollerde Kurum tarafından belirli endikasyonların zorunlu olarak raporda bulunmasının talep edilmesi protokol hükümlerine aykırıdır.

         Gereksiz hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan konuyla ilgili kurum görüşünüzün tarafımıza ve kurumunuz taşra teşkilatına ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                               Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                                GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page