SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ (Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzen


                                                                                              08/10/2014

                                                                                              TEİS2014-57

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

         Konu : Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler de yaşanan sorunlar Hakkında

01/04/2014 tarihi itibarıyla Pazar günleri ile diğer resmi tatil günlerinde 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilememesi nedeni ile yazılan kağıt (manuel) reçeteler nedeniyle üye ve meslektaşlarımız sorun  yaşamaktadırlar.

Kurumunuz tarafından 01.04.2014 tarihinden itibaren yürütülen uygulama kurumunuzun tasarrufu olup, eczane eczacılarının sendikası olarak kurumunuzdan Medula sisteminde kodları belli olan bu özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yazılan kağıt reçetelerde resmi tatil günlerinde acil branş dışında düzenlenen bu reçetelerin kurumca karşılanmayacağı şeklinde uyarı konulmasını ve sisteme kayıt edilmesinin engellenmesini talep ediyoruz.

Zira ; Özel sağlık hizmet sunucuları gelen kurum sigortalılarını diğer branşlarda da muayene edip,reçetesini yazmaktadırlar. Ama bizler resmi gün nöbetlerinde gelen hastalara bu reçetelerin neden ödenmediğini açıklamakta zorlanmaktayız. Acilden yazılmayarak (yeşil ve kırmızı alan dışında) düzenlenen ve hastanın “acilde muayene oldum bu acilin doktorudur” diyerek sisteme girilmesi istenen bu reçeteler yüzünden, nöbetlerimizin zorlu koşullarında ,nöbet ücreti bile almadan kurum sigortalılarına verilen hizmeti aksatmaktadır.

Söz konusu reçetelerle ilgili bir başka husus ise resmi tatil günleri ve Pazar günleri yazılan kağıt (manuel) reçetelerin tatil bitiminde eczanelerimizden iyi (veya kötü) niyetle alınmak istenmesidir. Nöbette ilacını alamayan vatandaş tarafından herhangi bir eczaneye götürülen reçete, tatil ertesi farkında olmadan reçete gelen eczane tarafından sisteme işlemekte ve kurumunuzca ödenmeyecek reçeteleri Medula sisteminiz provizyon verdiği için doğal olarak karşılamaktadır. Tatil günü sonrası verilen bu tür reçeteler üye meslektaşlarımıza maddi anlamda  mağduriyet yaşatmaktadır.

Resmi tatil ve Pazar günü nöbetlerimizde yaşanan ve hem vatandaş hem de üye meslektaşlarımızda tereddütlere ve mağduriyete neden olan bu durumun düzletilmesi için :

Medula provizyon sisteminde resmi tatil ve Pazar günleri ,kurumunuzca kodları bulunan bu özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yazılan ve kurumunuzca provizyon verilmeyecek  konumda olan reçeteler için sisteme kayıt edilmeye çalışılması esnasında  “KURUMCA ÖDENMEZ” uyarısının konulmasını ve kayıt edilmesinin önlenmesini ivedilikle talep etmekteyiz.

Bunun sağlanması için de  resmi tatil günlerinde,özel sağlık hizmet sunucuları tarafından provizyon alımı engellenen branş kodları için medula sisteminin bu sunucular tarafından yazılan manuel reçeteler için de branş kontrolü yapıp uyarı vermesi ve sisteme kayıt edilmesini önlemesi amacıyla gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılması için  gereğini arz ve talep ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                               Genel Başkanı

#onecikan