SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ.


04/12/2015——TEİS2015-42

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

        Konu : 1 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren Kemoterapi ilaçlarının hastanelerden temininde yaşanan sorun hk.

        26.11.2015 tarihinde kurumunuzca yayınlanan Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi hakkındaki yayınlanan duyuru ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 11.11.2015 tarihinde yapılan toplantısı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.2 Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrası yeniden düzenlenmiş olup yeni düzenlemede yer alan :

         “Ancak “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (Ek-4/H) tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ilgili maddesinde yer alan “Eczacı kârı” düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.”

         şeklindeki düzenleme, uygulamaya başlanan 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren özellikle Üniversite Hastanelerinde tedavi gören kemoterapi hastalarının büyük sıkıntılar yaşamasına neden olmuş durumdadır. Şöyle ki ;

         Kemoterapi tedavisi gören hastalar üniversite hastanelerine gittiklerinde söz konusu ilaçlar hastane tarafından temin edilmediği için kemoterapi tedavilerini olamamakta, yukarıda yer alan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine istinaden ilaçların temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilerek reçete yazılması gerektiği halde reçete düzenlenmemekte, hastalar ilaçlarını ne üniversite hastanelerinden ne de serbest eczanelerden temin edememektedir.

         01.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren uygulama, bütçeleri sıkıntıda olan üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında vatandaş mağduriyeti yaşanmasına neden olmakta, Kanser tedavisi gören vatandaşlarımızın tedavileri aksamaktadır.

         Türkiye’nin dört bir yanından sendikamıza gelen bildirimlere göre vatandaş ve üye meslektaşlarımızın hizmet veremedikleri için yaşadıkları sıkıntılar çok yüksek seviyede olup, daha da büyümemesi için kurumunuz tarafından ayaktan tedavi kapsamında olan kemoterapi ilaçlarına ilişkin 1 aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin ivedilikle uygulamadan kaldırılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                         GENEL BAŞKANI

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS