top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI (Antihipertansif İlaçların Reçetelendiril


Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen istekler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na sendikamız tarafından, bazı bölgelerde kurumca yapılan reçete kontrollerinde “anjiotensin reseptör blokeri + diüretik”kombinasyonu olan ilaçların yanlış kapsamda değerlendirilip kesinti yapılması ile ilgili olarak başvuru yapılmıştı.

Kurum tarafından sendikamıza gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

KURUM CEVAP YAZISI

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                                                                                       23/01/2017

Sayı :89843079-104.03-E.414589/1038170

Konu : Antihipertansif İlaçlar

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat

Çankaya/ANKARA

İlgi: 10/01/2017 tarih 170593 sayılı dilekçeniz.

         İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde “51. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan. Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu ” bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanımında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

         Ayrıca Kurumumuz tarafından 17/10/20106 tarihinde resmi internet sayfasında yapılan duyuruda “Arıjiyotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiyotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir” denilmekte olup diüretikli kombinasyonlar bu kapsamda bulunmamaktadır.

         Bilginizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                Gazi ALATAŞ

                                                                                              Kurum Başkanı a.

                                                                                                Genel Müdür V.

bottom of page