top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI (“Tıbbi Malzeme Reçeteleri”nin karşılanması, faturala


SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI (“Tıbbi Malzeme Reçeteleri”nin karşılanması, faturalandırılması ve geri ödemeleri konularında yaşanılan sorunlar hk. )

Değerli Üyelerimiz,

Kurum tarafından gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27/03/2018

Sayı :91045283-104.99-E. 1867217/4047974

Konu : Tıbbi malzemelerin karşılanmasında yaşanan sorunlar

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No:31/2

Balgat/ANKARA

İlgi: 08/02/2018 tarihli, TEİS/2018-14 sayılı yazınız.

Tıbbi malzeme reçetelerinin karşılanması, faturalandırılması ve geri ödemeleri konularında, sendikanız üyelerinin yaşadığı sorunların toplanması amacıyla açılan online forma gelen soru, görüş ve taleplerin derlendiği bildirilerek, gereksiz hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için bunlar hakkında Kurumumuz görüşünün tarafınıza ve Kurumumuz taşra teşkilatına ivedilikle bildirilmesinin istenildiği ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

“Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” ile belirlenen hususlara ilişkin yeni düzenleme “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında gerçekleştirilmekte ayrıca, Kurumumuzun bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç gösterilen tıbbi malzemeler, Müdürlüklerimiz nezdinde Sağlık Uygulama Tebliği ve eki fiyat listelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda temin edilmekte olup, ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme fiyatları ile ilgili çalışmalar ise sürekli güncellenerek devam etmektedir.

Tıbbi cihaz kapsamındaki sağlık hizmetleri ile ilgili MEDULA Sistemi üzerinde yapılması istenilen talepler hususunda ise çalışmalar başlatılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.


bottom of page