top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI (ara ödeme kapsamındaki ilaçlar hk)


SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI (ara ödeme kapsamındaki ilaçlar hk)

Değerli Üyelerimiz,

TEİS olarak Ara ödeme kapsamındaki ilaçların hastalara yapılan geri ödemelerinde yaşanan sorun hakkında kuruma yapılan başvurumuza gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079-100-E.2574217                                                    11/04/2018

Konu : Ara ödeme kapsamındaki ilaçların hastalara yapılan geri ödemelerinde yaşanan sorun hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad No: 31/2

Balgat / ANKARA

İlgi: 08/02/2018 tarih, TEİS2018-13 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Kurumumuzca ara ödeme kapsamında yer alan ilaçların geri ödenmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup, halen sürdürülmektedir.

Bilginize rica olunur.

Ecz. Veysel YILDIZ

Genel Müdür a.

Daire Başkanı


bottom of page