SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU.


sgk0

Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından ödeme komisyonu çalışmaları sonucu  Bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklenen ilaçlar için duyuru yayınlanmıştır. Duyuru  ve liste aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

                 31.01.2013

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 04.02.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Ek:

1)   Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine eklenen ilaçlar listesi  

EK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ VE GELEN DOSYAYI AÇINIZ

4 ŞUBAT SGK EKLENEN İLAÇLAR LİSTESİ

#onecikan