top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


RİTUKSİMAB GÜVENLİK İZLEM FORMU: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tarafından Rituksimab Güvenlik İzlem Formu hakkında duyuru yayınlandı.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10/09/2012

                                               DUYURU

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığından alınan 04/06/2012 tarih, 0051098 sayılı yazıda;

Rituksimab (mabthera) ile ilgili olarak yayımlanan 20/04/2012 tarih ve 35468, 2012/20 sayılı genelge ile söz konusu etkin maddeli ilaçların romatoidartrit endikasyonunda ve endikasyon dışı kullanımlarında kullanılmak üzere “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu” hazırlandığı,

Ancak, Rituksimab’ın Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) endikasyonu Bakanlıklarınca onaylı mevcut endikasyonları dahilinde olduğu için bu genelge kapsamı dışında olduğu,

Ayrıca, genelge dağıtımı ve formların basım, dağıtım işlemlerinin süresi göz önünde bulundurularak olası aksaklıkların ve mağduriyetlerin önlenmesi için Genelgenin 21/05/2012 tarihinden itibaren reçetelenen ilaçlar için uygulamaya konması” hususu bildirilmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

bottom of page