top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI İLAÇ VE TEDAVİ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA YAZILI BAŞVURUMUZ


23/05/2016 TEİS2016-46 T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI İLAÇ VE TEDAVİ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilaç için geri ödemede kurumunuzun uyguladığı yanlış fiyat hk.

Bilindiği üzere Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilaç Sağlık Uygulama Tebliği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Ek-4/A’da yer almadığı ve Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; “EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır.” şeklindeki Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (4.3-8) düzenlemeye istinaden meslektaşlarımız söz konusu ilacı hastalara vererek fatura etmektedir. Ancak üyelerimizden gelen bildirimlere göre; söz konusu ilacın kurumunuza teslim edilen mart ayına ait reçete ve faturaları reçete edildikleri tarihte yürürlükte olan 4.404,05TL ‘lik perakende fiyatı üzerinden değil de, 1 Nisan 2016 Tarihinde Yayınlanarak 5 Nisan 2016 Tarihinde yürürlüğe giren 2.210,98 TL’lik Perakende satış fiyatı üzerinden ödeme yapıldığı, hastaların ve üye meslektaşlarımızın geriye yürümezlik ilkesine aykırı bir şekilde hak kaybı ve mağduriyet yaşadıkları bildirilmiştir. Yanlışlıkla yapıldığını düşündüğümüz söz konusu ilaca ait fatura bedellerinde yapılan eksik ödemenin ivedilikle tamamlanarak yaşanan mağduriyetin giderilmesini, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. Ecz. Nurten Saydan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı

Comments


bottom of page