top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.(Gaziantep bölgesinde reç


18/01/2019

                                                                                                       TEİS2019-04

T.C. SGK BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REHBERLİK VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Reçete kontrollerinde yasal mevzuata aykırı olarak yaşanan gecikme hakkında

Reçete kontrollerinde yasal mevzuata aykırı olarak yaşanan gecikme hakkında 03.08.2018 tarihinde TEİS2018-54 numara ile kurumunuza yaptığımız başvurumuza halen bir cevap gelmediği gibi reçete kontrollerinde yasal mevzuata aykırı olarak yaşanan bu gecikmeler konusunda üyelerimizden gelen şikayetler devam etmektedir.

Sendikamıza Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizden gelen bildirimlere göre; Eylül 2017 döneminden bugüne kadar reçete bedellerinin örneklenmeden avans olarak ödemelerinin yapıldığı, ancak inceleme sonrası olası iade reçete işlemlerinde reçeteyi/raporu düzenleyen hekime ya da hastaya ulaşmada, aradan geçen uzun süreden dolayı sorunlar yaşandığı belirtilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün, ödeme şartları ve süresini düzenleyen 4.3.1. maddesinin; “Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde “Ödeme Yönetmeliği”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve inceleme sonucunda tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilir...” şeklindeki amir hükmü içermektedir.

Kurumunuz tarafından yayımlanan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in 24. maddesinin 3.bendinde de; “ Teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık hizmeti sunucusu serbest eczanelerce temin edilen kan ürünleri ve hemofili fatura eki belgelerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 15 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır.  amir hükmü yer almaktadır.

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Geri Ödeme Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırılık teşkil eden ve üye meslektaşlarımızın ciddi anlamda mağdur olmasına neden olan bu fiili durumun ortadan kaldırılması, üye eczacılarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasını tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

コメント


bottom of page