top of page

SGK,GSSGM'ne Yapılan Başvurumuz (Vefat eden hak sahiplerinin Medula Sistemi’ne ölüm kayıtları hk.)05-09-2022

TEİS2022-90


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA


Konu: Vefat eden hak sahiplerinin Medula Provizyon Sistemi’ne ölüm kayıtlarının yapılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar hk.


Üye eczacılarımızdan Sendikamıza gelen bildirim ve şikayetlerde; Medula’nın vefat etmiş hak sahipleri için ölüm tarihinden günler sonra dahi provizyon vermesi sebebiyle, hasta yakını tarafından başvurusu geç yapılmış veyahut sıralı dağıtım ile reçetesi geç ulaşmış hak sahiplerinin ölüm saati/günü sonrasında provizyon alınmış reçete bedellerinin Kurum tarafından eczane alacaklarından kesildiği bilgisi yoğun bir şekilde ulaşmaktadır.


Kurumunuzdan sağlık yardımı alma hakkı olan ve vefat eden hak sahiplerinin ölüm bilgilerinin maaş sistemine aynı gün işlenmesine rağmen Medula Provizyon Sistemi’ne aynı gün içinde işlenmemekte, vefat tarihinden 2-3 gün sonrasında dahi Medula Provizyon Sisteminde hak sahibine provizyon alınabilmekte, dolayısıyla da vefat eden hak sahibine yazılan reçeteleri bu bilgiye sahip olmadığı için çeşitli nedenlerle Medula’ya geç kayıt eden eczacılar ciddi bir mağduriyet ve yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır.


MERNİS sistemi üzerinden gelen bilgilere istinaden ölüm bilgilerinin Kurumunuzun maaş sistemine aynı gün işlendiği gibi vefat eden hak sahipleri için Medula’da eş zamanlı şekilde gecikmeksizin provizyon verilmesinin engellenmesi amacıyla işlem yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page