top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GELEN CEVAP YAZISI (Alfa lipoik asit” içeren müstahzarların reçete edil


imagesTAVWHW5S

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GELEN CEVAP YAZISI (Alfa lipoik asit” içeren müstahzarların reçete edilmesi ve geri ödeme koşulları hk.)

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda, sendikamızca SGK,GSS Genel müdürlüğüne Alfa lipoik asit” içeren müstahzarların reçete edilmesi ve geri ödeme koşulları ile ilgili yazılı olarak başvuru yapılmıştı.

Genel Müdürlükçe gönderilen cevap yazısı aşağıda dikkatlerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079-1000104-E. 6786042                                                                                          15/12/2016

Konu : Alfa lipoik asit kombinasyonları hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya/ANKARA

İlgi: 01/11/2016 tarih 5845368 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere alfa lipoik asit ve kombinasyonlarına • – ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.35.A numaralı “Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri”, başlıklı maddesinin dördüncü fıkrasının a ve b bendinde;

“(4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);

a)Diyabetik nöropatik ağrı ve periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

b)Nöropatik ağrıda; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir ” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca Kurumumuz resmi internet sitesinde yayımlanan Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-4/D) alfa lipoik aside ilişkin hükümler 10.12 numaralı “Nöropatik ağrı (G53.0) (G52.1) (G56- G63)” başlıklı maddesinde “G63.2*-Diyabetik polinöropati (E10-E14 ortak dördüncü karakter .4 ile) ve G59.0*-Diyabetik mononöropati (E10-E14 ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)” ICD-10 kodlarında kullanılan alfa lipoik asidin sadece periferik diabetik nöropatide ilaç katılım payından muafiyeti söz konusudur.

Bilginizi rica ederim.

Gazi ALATAŞ

Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.

LOGO

Comments


bottom of page