top of page

SGK,GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Daire Başkanlığı'na başvurumuz (Majistral Tarife Fiyatı Hk.)18/02/2022

TEİS2022-23

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: Medula Provizyon Sistemindeki Majistral Tarifenin Fiyat Güncellenmesi hk.


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 39. maddesinde yer alan“Eczanelerde ihzar edilen reçetelerde yazılı ilaçların fiyatlarını tesbit için en geç bir sene zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince bir tarife yapılarak usulü dairesinde ilan edilir. Bu tarifeler en az senede bir defa tetkik edilerek lüzum görülürse tadil ve aynı şekilde ilan olunur.” şeklindeki düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.5 maddesinde yer alanMajistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodların İlaç Takip Sistemine satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Majistral terkibine giren ancak Kurum geri ödeme listesinde yer almayan ilaçlar için kupür/karekod gibi kanıtlayıcı belgenin reçeteye eklenmesi gerekmemektedir. Majistral tarifeye yönelik güncellemeler her yıl görüşülüp, yeniden değerlendirilir.” şeklindeki düzenlemelere rağmen; 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Majistral Tarife Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirtilen yeniden değerlendirme oranları uygulanarak güncellenmemiş, üye eczacılarımız ve meslektaşlarımız ciddi hak kaybı ve mağuriyet yaşamıştır.


Eczanelerimizde majistral formül hazırlanması, tedaviyi sağlaması yönüyle Kamu yararının gözetilmesini sağlayan ve hastanın tedavi kalitesini yükselten, günümüzde çeşitli nedenlerle bulunamayan ilaçların veya tedavi edilmesi amaçlanan, fakat çok nadir hastalıklar olduklarından küçük pazar payı nedeniyle üreticilerin üretme konusunda isteksiz olduğu ilaçların eczane laboratuvarlarında üretilmesini sağlayan Majistral İlaç Üretimi özellikle son dönemdeki “scabies” salgınında görüldüğü üzere halk sağlığının korunmasında vazgeçilemez bir tedavi aracıdır.


Bu yüzden ; majistral tarife fiyatlarında geçmiş yıllarda da güncelleme yapılmadığı göz önünde bulundurularak, eczacıların emek ve sermayelerini ortaya koyarak ürettikleri majistral ilaçlarda yaşadığı ekonomik zararın ortadan kaldırılmasının sağlanması ile ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz sürdürülerek hastaların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yasal mevzuatın gereğinin yerine getirilerek T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenen güncel tarife doğrultusunda Medula Provizyon sisteminde gerekli güncellemenin ivedilikle yapılmasını arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page