top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Majistral Reçetelerde “Doz Aşımı


22/05/2017

TEİS2017-39

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

            KONU: Majistral Reçetelerde “Doz Aşımı” Gerekçesiyle Yapılan Kesintiler Hk.

Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre; Kurumunuzca bazı bölgelerde yapılan reçete kontrollerinde Majistral reçete içeriğinde bulunan müstahzarların sadece birer kutusunun ödenip, majistral içeriğine ilgili müstahzardan iki veya daha fazla kutu katıldıysa reçetede “10 günlük tedavi” ibaresi yer alsa dahi bu reçetelerin bedelinin 10 günlük tedaviyi aştığı gerekçesiyle kesildiği yönünde şikayetler gelmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4 Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı” başlığı altında “İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.” ifadesi yer almaktadır. İlgili “10 günlük tedavi” ifadesi toplam tedavi süresini işaret etmekte olup, hastanın günlük kullanacağı ilacın miktarına yönelik bir kısıtlama getirmemektedir. Kaldı ki; ayaktan tedavide reçete edilen müstahzarlar için Medula’da “İlaç Bilgisi / Kullanım Süresi” bölümünde tanımlanmış olan “5 gün” veya “10 gün” gibi kısıtlamaların majistral reçete içerikleri için de belirleyici olması kabul edilemez bir uygulamadır.

Günlük kullanım dozu diğer ayaktan reçeteler gibi ayarlanamayacak majistral reçete içeriğindeki müstahzar adedi, hekimin tasarrufu ve hastanın patolojisiyle ilgili olup, formülasyonu daraltmak, içeriği azaltmak gibi yaklaşımlar hekimin hastasının tedavisinde gerekli gördüğü süreyi hastanın aleyhine kısaltmaktadır. Bir müstahzarın birden fazla kutuda kullanılabilmesi için bazı Kurum kontrolörlerince reçeteye “geniş yüzey” yazılmasının talep edilmesi ise dayanaksız ve net olmayan bir uygulamadır. Hekimin “geniş yüzey” ile ifade etmeye çalıştığı alanın büyüklüğü “göreceli” olduğu gibi kimi hekimlerce “geniş yüzey” ifadesine ihtiyaç duyulmayan vücut alanının başka bir hekim ya da Kurum kontrolörü tarafından “geniş yüzey” ifadesine ihtiyaç duyulacak bir kullanım olması belirsizlik yaratan ve sorun oluşturan bir uygulamadır.

Haricen kullanılan majistral preparatlar hazırlanırken; standart günlük dozları olmadığından hekim on günlük doz için ne kadar uygun gördü ise tamamıyla hazırlanabilmektedir. Bu konu; eczacıyı mağdur ettiği kadar, reçetelerde eczacılar tarafından kesinti endişesi ile yapılan daraltmalar neticesinde tedavinin hekimin planladığı şekilde yapılamamasına yol açmaktadır.

            Gereksiz hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan konuyla ilgili kurum görüşünüzün tarafımıza ve kurumunuz taşra teşkilatına ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                                GENEL BAŞKANI

댓글


bottom of page