top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(İnsülin kalem iğne uçları


                                                                                                       09/05/2017

                                                                                                       TEİS2017-37

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         KONU: İnsülin kalem iğne uçlarında üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetler hk.

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliği’nin Enjektör bedelleri başlıklı 3.3.5  maddesinin 2. fıkrasında “İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kurumca karşılanır.” hükmü gereği İnsülin kullanan Diyabet hastalarına İnsülin kalem iğne uçları tek başına reçete edildiğinde de eczanelerce verilmekte, kurumunuz tarafından da geri ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Ancak, Sendikamıza yapılan başvurulardan anlaşıldığı üzere; SGK Medula sisteminde hastanın insülin ilacı elinde bitmiş gözüktüğü durumlarda, hastanın elinde ilacı olmadığı gerekçesiyle insülin kalem iğne uçları bedelleri ödenmeyerek eczanelere kesinti uygulanmaktadır.

Oysa; İnsülin preparatları hastalığın doğası gereği, sürekli olarak aylar boyunca aynı dozda kullanılmamakta, hastanın durumuna göre kimi zaman dozu arttırılmakta ya da düşürülmektedir. Sisteme eczane tarafından reçetede/raporda yazıldığı dozda insülin girişi yapıldığı için hastanın kullandığı insülin dozunu azaltması durumunda kalem iğne ucu bitmesine rağmen hastanın insülininin bitmemesi sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Bu şekilde sistem üzerinde ilacı bitmiş gözüktüğü halde elinde insülini bulunan hastanın reçetesine kalem iğne ucu yazdırıp eczanelerimize geldiğinde alamaması Kurumunuzun zarar etmesini önler gibi gözükse de, bu durumla karşılaşan hastalar genellikle elinde olan insülini de reçeteye kalem iğne ucu ile beraber yazdırmak zorunda kalmakta, Kurumunuzun tasarruf etmesi bir yana, daha çok kaynak israfına istemeyerek de olsa sebebiyet vermektedirler.

Gerek hastalara gerekse de Kurumunuza hak kaybı ve mağduriyet yaşatan bu yersiz uygulamaya son verilerek; Diyabet hastalığı olan, daha önce insülin preparatı almış hastaların sisteme göre elinde ilacı kalmamış olsa bile kendilerine reçete edilen insülin kalem iğne uçlarının ödenmesinin sağlanmasını, eczacılardan yapılan kesintiler nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önlenmesini, sonucun yazılı olarak bildirilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederiz.

                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                           Genel Başkanı

Comments


bottom of page